Witamy na stronie internetowej kancelarii adwokackiej „PBWG”

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu naszą kancelarię, jej lokalizację oraz zakres usług jakie możemy Państwu zaproponować.

Jesteśmy niemiecką kancelarią adwokacką udzielającą porad prawnych w niżej wymienionych dziedzinach prawa:

–           prawo ruchu drogowego – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firm i towarzystw ubezpieczeniowych powstałych wskutek wypadków drogowych, postępowania wykroczeniowe

–           prawo ubezpieczeniowe – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firm i towarzystw ubezpieczeniowych powstałych wskutek wypadków drogowych, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz błędu medycznego

–           prawo pracy – reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców;  doradzamy we wszystkich kwestiach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, łącznie ze związaną z tym reprezentacją stron przed sądami pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe.

–           prawo administracyjne – postępowania administracyjne

–           prawo socjalne – zasiłki/dodatki państwowe

–           prawo rodzinne – rozwód, alimenty, władza rodzicielska, małżeńskie prawo majątkowe i ochrona przed przemocą domową.

–           prawo spadkowe – doradztwo prawne w temacie spadku oraz ich form, sporządzanie testamentu, prawa i obowiązki spadkodawcy i spadkobiercy, wszelkie formy dziedziczenia w tym dziedziczenie ustawowe, przygotowanie umów dotyczących spadku.

–           prawo karne – obrona podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego w każdym stadium postępowania karnego w sprawach karnych, w tym także w sprawach o wykroczenia i sprawach karno-skarbowych, włącznie z przestępstwami ruchu drogowego (utrata prawa jazdy), jak również reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym;

–           prawo wykroczeń – wszystkie postępowania wykroczeniowe

–           prawo najmu – umowa najmu, wypowiedzenie, zmiana  umowy  najmu, wadium, koszty  eksploatacji, podnajemca

 

Nasza główna lokalizacja znajduje się w Hennigsdorfie. Hennigsdorf, to miasteczko leżące w północnej części Berlina niedaleko lotniska Berlin-Tegel.

Nasza Kancelaria ma także swoje przedstawicielstwa (oddziały) w:

–           Berlinie

–           Lipsku

–           Monachium

 

Obsługę prawną w języku polskim z ramienia naszej kancelarii prowadzi Mec. Christian Seifert.

 

Działalność naszej kancelarii obejmuje:

  • dochodzenie dla klientów pozasądowo jak i sądowo ich praw do niemieckiego zasiłku rodzinnego (Kindergeld).
  • usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. zakładanie firm na terenie Niemiec, konsultacje prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej, obsługa przedsiębiorstw z zakresu opracowywania projektów aktów wewnętrznych spółek, opracowywanie projektów umów, obsługa prawno-windykacyjna, reprezentacja firmy przed sądem i organami administracji, udziału w negocjacjach z kontrahentami, pomoc w procesie rejestracji spółki, konsultacje dotyczące przekształcania spółek, pomoc w likwidacji spółek, profesjonalne doradztwo we wszystkich kwestiach związanych ze spółkami, itp.
  • prawo wykroczeń i ruchu drogowego – mandaty karne, sprawy dotycząc prawa jazdy, punkty karne, odszkodowania.
  • Prawo karne
  • prowadzenie negocjacji, pośrednictwo w zawieraniu umów.
  • przygotowywanie umów, pism procesowych, wniosków itp.
  • windykacja i egzekucja należności – dochodzenie roszczeń od dłużników tj. pozasądowe postępowanie upominawcze, sądowe dochodzenie roszczeń, a także końcową efektywną egzekucje wierzytelności.
  • podatek za polski samochód w Niemczech i przerejestrowanie aut.

 

Privacy Preference Center